Matkalla terveeseen seksuaalisuuteen. The journey towards healthy sexuality. 7.2.2015. 5 CD levyä kansiossa.

30,00 €

Varastossa: Tuotetta saatavilla.

Tuotekoodi: 000069

Matkalla terveeseen seksuaalisuuteen. The journey towards healthy sexuality. 7.2.2015. 5 CD levyä kansiossa.

Suurenna klikkaamalla

Muut tuotekuvat

Andy Chambersin opetukset teemapäivässä 7.2.2015 viidellä CD tallenteella.
Teachings in English, translated in Finnish.
Alla lyhyt kuvaus luentojen sisällöstä.

1. Aviorikoksesta selviäminen (henkinen ja fyysinen)
Henkinen aviorikos tarkoittaa sitä, että jaamme jonkun muun henkilön kanssa sen lohdutuksen ja virvoittumisen, joka kuuluisi jakaa puolison kanssa. Tässä luennossa selitetään, mitä henkinen aviorikos on ja miksi se johtaa fyysiseen aviorikokseen. Annan myös joitakin ohjeita, joilla tämä voidaan välttää ja miten aviorikoksesta voidaan toipua.

Overcoming Adultery (spiritual and physical)
Spiritual adultery occurs whenever, in the cause of sharing, we grant to another person other than our spouse that position of comfort and refreshment that belongs first and sometimes only to our spouse. This lesson explains what spiritual adultery is and why it leads to physical adultery. I will give some measures that can be taken to prevent it from happening as well as the steps needed to recover from adultery

2. Omien tunteiden hallitseminen
Jotkut henkilöt ovat erityisen herkkiä toisten tunteille; tuntevat helposti empatiaa muita kohtaan ja kantavat heidän tunnetilojaan ja henkisiä taakkojaan Heidän mielensä voi kuitenkin tehdä väärän tulkinnan, ajatellen muiden tunteiden olevan heidän omiaan. Kutsumme tätä empaattiseksi tahraantumiseksi. Tarkastelemme tahraantumista ja miten joissakin tilanteissa voimme menettää tunteidemme hallinnan sekä miksi jotkut henkilöt näyttävät hallitsevan meitä ja mitä voimme tehdä sille.

How to handle strong feelings
Some people are highly sensitive to the feelings of others. They can easily empathize with them and carry their feelings or burdens or others. However their minds may mis-translate other peoples feelings as being their own. We call this empathetic defilement. This lesson explains the concept of defilement and explains how in some situations we can lose control of our own feelings towards others. It looks at why some individuals and groups seem to over-power us and what we can do about it. 

3. Miksi olemme kiinnostuneita eri ihmisistä
Kuka tahansa voi kiinnostua toisesta ihmisestä ja haluaa viettää enemmän vapaa-aikaansa hänen kanssaan. Kiintymyksen muodostukselle on monia syitä. Joskus suhteet näyttävät lupaavammilta kuin ne todellisuudessa voivat olla. Tämä odotus perustuu usein lapsuuden kokemuksiin. Kutsumme ilmiötä transferenssiksi. Luento tarkastelee eri syitä, miksi kiinnostumme toisista ihmisistä. Se kuvaa myös miten välttää transferenssia ja miten päästä siitä irti.

Why we are attracted to different people
Any believer can become attracted by another and want to spend more of their free time being with that person. We form attachments for many different reasons. However sometimes relationships seem to unconsciously promise more than they can in reality deliver, often this perception is based on early childhood experiences. We call these relationships transferences. This lesson looks at the different reasons why we form attachments to others. It also shows how to avoid transferences and how to get out if you are in one. 

4. Terveet seurustelusuhteet
Monet ihmiset tuntevat voimakasta halua harrastaa seksiä poika- tai tyttöystävänsä kanssa ennen avioliittoa tai ajattelemattakaan avioliittoa. Kutsumme tätä haureuden synniksi. Tätä halua ajavat sosiaaliset ja henkilökohtaisen paineet. Tämä luento tutkii rajoja, jotka voivat ohjata uskovia seurustelusuhteissa. Se tarjoaa myös ehdotuksia mitä tehdä, jos olet rikkonut omia tai kumppanisi rajoja.

How to date in a healthy way
Many people experience that the temptation to have sex with a boyfriend or girlfriend before marrying him/her or not marrying at all as powerful. This particular sin we call fornication. There are social and personal pressures that drive temptation. This lesson examines boundaries that can guide believers in dating relationships. It also suggests what to do if you have broken your own or your partner´s boundaries

5. Seksuaalinen lumoutuminen
Vaikkakaan ensimmäinen synti ei ollut seksuaalinen, sillä oli välitön vaikutus seksuaalisuuteen. Aatamin ja Eevan kohdalla: silloin heidän silmänsä aukenivat ja he huomasivat olevansa alasti. Siitä lähtien ihmiskunnalla on ollut viehtymys alastomuuteen. Tällä luennolla käsitellään pornografian, tirkistelyn, fantasian ja itsetyydytyksen käyttöä kulttuurissamme.

Sexual fascination
Although the first sin was not sexual it did have an immediate effect on sexuality. Adam & Eve then their eyes were opened and they saw that they were naked. Since that time mankind has had a fascination with nakedness. This lesson deals with the use of pornography, voyeurism, fantasy and masturbation in our culture.